Reklamasjonshenvendelser

Reklamasjoner skal alltid meldes inn skriftlig via forhandler der produktet er kjøpt. Reklamasjonsforespørsler blir godkjent med tilbakemelding om hvordan reklamasjonssaken løses, eller eventuelt avvist med skriftlig begrunnelse.

 

Retningslinjer for produktgaranti

Våre møbler tilfredsstiller strenge krav til slitestyrke og bruksegenskaper. Vår garanti gir:

  • 5 års funksjonsgaranti på bevegelige mekanismer og mekanismekomponenter, inkludert gass-sylindere og wire
  • 5 års garanti på skumputer og plastdeler
  • 5 års reklamasjonsrett på hud og tekstilbekledning, med unntak som spesifisert nedenfor

Utover reklamasjonsperioden eller ved avvist reklamasjon kan kunden få tilbud om å kjøpe reservedeler, forutsatt at disse delene fremdeles inngår i Hjellegjerde sin kolleksjon.

Følgende skader dekkes ikke av garantien

  • Mangelfullt eller feil vedlikehold (se vedlikeholdsinformasjon)
  • Skader på hud-/trematerialer eller andre skader som skyldes at produktet ikke er brukt etter produsentens anvisninger, eller feil/skader som skyldes at produktet er forsøkt reparert av uautorisert person
  • Rynker, naturlige merker og strukturendringer i hudbekledning som skyldes naturlige egenskaper i ekte hud
  • Skader som følge av at hud eller tekstil er blitt direkte utsatt for sterkt direkte sollys eller ekstrem varme
  • Skader fra feilaktig håndtering og/eller transport

Lovfestede rettigheter

Ingen av de ovenfor nevnte garantiene påvirker lovfestede forbrukerrettigheter.

Kundeservice

Hjellegjerde AS
Luramyrveien 71
4313 Sandnes
Norge
+47 51 63 69 30
service@hjellegjerde.no