Hjellegjerde i 1940-årene

Hjellegjerde historien startet i kjelleren i eneboligen til Otto Hjellegjerde i Sykkylven. Vi kan lure på hvordan noen kunne starte opp med noe som helst i 1941. Det var lite penger blant folk i 1930- og 1940-årene. «En starter med to tomme hender» ble det sagt på denne tiden. Helt tomme var de vel ikke, men det var vanskelig å få lån i bankene. Etter hvert fikk de tatt små lån til utstyr og utbygging. Bedriften vokste frem små steg om gangen.

Landet var okkupert og varemangelen var stor. Manglet de noe til produksjonen, måtte de bytte til seg varer eller finne noe å erstatte det med. Den største vansken i krigsåra var å skaffe møbeltekstiler. Dette løste de på flere måter. De fikk tak i ulike typer tekstil som de farget og behandlet slik at de kunne brukes på møbler. Når noe manglet fant de alltid noe å erstatte det med. Varene de skaffet var avgjørende for hva de kunne produsere. På samme måte som varemangelen gjorde seg gjeldende, var det også mangel på produksjonsutstyr. Helst laget de utstyret selv, ellers fikk de hjelp av den lokale smeden og mekanikeren.

 

Boligen til Otto Hjellegjerde som ble oppført i 1941. Her startet de med møbelproduksjon samme året. Produksjonen gikk for seg i kjelleren, men også andre deler av huset måtte tas i bruk. Her holdt de til frem til 1946 da det første industribygget til Hjellegjerde stod innflyttingsklart.

 

Et fruktbart fellesskap

Det nøkterne bondemiljøet stod sterkt da industrien vokste frem og folk var glade for å få noe å gjøre. Inntektene kom godt med. Innsatsviljen var stor, og det vokste frem et sterkt fellesskap mellom arbeiderne og arbeidsgiver. Dette er nok en god grunn til at møbelindustrien kunne vokse frem i bygda Sykkylven.

De som startet i møbelindustrien i 1940-årene, måtte starte med ufaglært arbeidskraft. Det var sin egen fagkunnskap de måtte bygge på. Men de ufaglærte, unge og gamle, la all sin godvilje og energi i arbeidet og ble fort gode fagarbeidere. De var nok glade for at de hadde fått seg noe å gjøre og følte ansvar for at de skulle lykkes og trygge arbeidsplassen. Med denne innstillingen vokste det frem et godt felleskap som lå dypt i folket på denne tiden.

 

Fotoapparatet var nok ikke så flittig brukt, men her er noen av arbeiderene samlet i solveggen tilbake etter middagspausen.

En bedrift for fremtiden

De hadde tidlig planene klare for å bygge en fabrikk og i 1943 kjøpte Mindor Hjellegjerde et jordstykke på Fauske. Etter krigen, i 1946, stod fabrikk på 230 kvm klar til bruk.

Det første industribygget til Hjellegjerde fra 1946.
Varemerke til Hjellegjerde fra 1942.

Populære møbeltyper fra 1940-årene

De vakkert utformede møblene fra 1940-årene krevde stor faglig dyktighet. De var oppbygd med fjærer og stopping, ofte med synlig treverk i falmet bjørk. I dette tiåret ser vi at møblene etter hvert får en litt lettere form. En annen populær nyhet fra denne tiden er løse seteputer. Kvalitetsmessig var disse møblene uslitelige, bortsett fra tekstilet. Vi har grunn til å ta hatten av for våre fagfolk fra 1940-åra!

Hjellegjerde Nr. 110

 

Hjellegjerde Nr. 230 Senior

Kilde: Bøkene «En møbelbedrift blir til» og «Spiren»