Bærekraft & Ansvar

Vi jobber for åpenhet og bærekraftig produksjon

Interstil Holdings selskaper opererer innenfor et bredt spekter av handel over hele verden, både som produsent, eksportør og importør. Vi jobber målrettet for å forbedre arbeidsforholdene for arbeiderne i fabrikkene og hos underleverandører. Vi følger internasjonale standarder og retningslinjer, inkludert ILO-konvensjonene, Menneskerettighetene, FNs Barnekonvensjon, FNs Kvinnekonvensjon, FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for Multinasjonale Virksomheter.

Datterselskaper

  • Hjellegjerde Asia: Vår fabrikk i Thailand som eksporterer til Norge, USA og flere land både i Europa, Asia og Australia. Vi er ISO 9001-sertifisert og jobber mot ISO 16001-sertifisering for miljøvennlig produksjon. Vi har en egen HR-avdeling som sikrer at alle ansatte ligger over lokale krav til lønn, arbeidstid, sosiale goder og rettigheter.
  • Hjellegjerde Baltic: Vår fabrikk i Litauen som er underlagt EUs arbeidsdirektiv og reguleringer. Vi gjennomgår årlige kontroller for å sikre overholdelse av disse standardene. Avvik og brudd må utbedres og dokumenteres.
  • Interstil og Nordic Furniture Group: Importerer varer til det norske og svenske møbelmarkedet. Møblene produseres hovedsakelig i Kina, men vi importerer også fra India og Vietnam. Søkelyset på arbeidsforhold, sosiale rettigheter og en bærekraftig produksjon har også i disse landene vært betydelige de siste årene. Holdninger til arbeidsmiljø, menneskerettigheter og bærekraft, spesielt når det gjelder miljø og ressursbruk, kan imidlertid være annerledes enn det vi er vant til i Norge. Det kan forekomme brudd på disse rettighetene både fra myndighetene og på bedriftsnivå. Arbeiderne bor ofte på fabrikker som ligger langt unna hjemmet sitt, og de kan være sårbare for brudd på deres rettigheter.

Tilsyn og rapportering

Vi har et sett med virkemidler for å sikre at fabrikkene overholder internasjonale og nasjonale regler og retningslinjer. Vi samarbeider med fabrikker som viser evne til å følge reglene og jobber langsiktig med dem. Ved inngåelse av nye samarbeid gjennomfører vi risikovurderinger og krever at fabrikken signerer en avtale om overholdelse av ILO-konvensjonene, Menneskerettighetene, FNs Barnekonvensjon, FNS Kvinnekonvensjon, FNs Global Compact og OECDs retningslinjer for Multinasjonale Virksomheter.

Vi gjennomfører årlige uavhengige gjennomganger av fabrikkene for å vurdere arbeids- og miljøforholdene. Det kan være SMETA, BSCI eller Amfori. Ved eventuelle avvik gis fabrikkene tidsfrister for å gjøre endringer, og disse endringene dokumenteres og arkiveres. Vi kontrollerer også trevirke og sporbarheten i henhold til Tømmerforanordningen (EUTR) enten internt eller gjennom uavhengige tredjeparter som for eksempel Preferred By Nature eller FSC.

Vår direkte involvering og kommunikasjon

Vi besøker fabrikkene for kvalitetskontroll når møbler er ferdig produsert, og bruker disse anledningene til å avdekke eventuelle avvik. Dette gjøres av våre medarbeidere i NFG Kina. Vi reiser også fra vårt norske hovedkontor direkte til fabrikkene eller til messer, hvor vi går gjennom sosiale arbeidsforhold og bærekraftig produksjon.

Kontakt oss for mer informasjon

Vi er forpliktet til åpenhet og bærekraftig produksjon. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss på post@interstil.no.
Read more


Produktutvikling

Vi har full fokus på fremtiden – samtidig som vi har med oss det beste fra i går.

Dagen i går var full av kunnskap og tradisjon – dette er viktig og nyttig bagasje når våre designere og produktutviklere skaper nye, moderne møbelkonsepter.

Kvalitet

Kolleksjonene våre skal være med på å bestemme retning og sette dagsorden for morgendagens møbel- og interiørtrender. Stadig flere oppdager våre møbler, alltid signert med kvalitet, komfort og norsk særpreg.

Inspirert av norsk natur

Hva er det som gjør oss annerledes? Det kontrastfulle landskapet som omgir oss, der havets uendelige bevegelse møter fjellets trauste soliditet? Eller det norske lyset som er i konstant forandring, snart lys, snart mørke, der den ene ikke kan eksistere uten den andre? Er det dette som skiller oss fra andre møbelprodusenter rundt om i verden? Både ja og nei. Naturen rundt oss er robust – det vi lager er solid. Naturen som omgir oss er raus – møblene våre er designet for sjenerøs komfort.

Tradisjon og innovasjon

Men den viktigste nøkkelen til vår filosofi er å finne i krysningspunktet mellom tradisjon og innovasjon, i punktet der gårsdagens kunnskap møter dagens teknologi. Det gjør oss solide, og til å stole på i alt fra produktkvalitet til leveranser. Vi er alltid i målrettet bevegelse, som havet. Vi vil alltid ha røtter i fortiden, som fjellet.

Dette gjør oss unike.
Dette gjør oss til Hjellegjerde.


Om Hjellegjerde

Inspirert av norsk natur siden 1941

Det hele begynte allerede i 1941, i kjellerlokalet til familien Hjellegjerde i fjordbygda Sykkylven. Her startet brødrene Otto og Mindor Hjellegjerde opp den første møbelproduksjonen. Boligen til Otto Hjellegjerde ble brukt som produksjonslokale frem til den første fabrikken stod klar i 1946. Samme år ble den tredje broren, Ingvald, med i familiebedriften.

Med stort engasjement og et brennende ønske om å skape noe, klarte brødrene å bygge en bedrift som har vokst til å bli et av Norges største møbelkonsern, en betydelig aktør i utviklingen av norsk møbelindustri.

Håndverk, fleksibilitet og norsk design

Hjellegjerde har siden starten i 1941 gjennomgått mange endringer, fra å være en liten familiebedrift til å bli et moderne konsern med markedsspredning også utover Norges landegrenser. Det ble helt fra starten lagt vekt på å levere kvalitetsmøbler med komfort og norsk design, basert på godt håndverk. Videre ble også moderne teknologi en viktig del av produksjonen. Vi er stolte av at møblene fra Hjellegjerde produseres med samme engasjement og dyktighet som i 1941.

Hjellegjerde 80 år

I 2021 var Hjellegjerde 80 år og vi kan se tilbake på ulike tiår der trendene har forandret seg. Samtidig finner vi flere klassikere fra tidligere epoker med både design og komfort som er like aktuelle i dag.

I forbindelse med vårt 80 årsjubileum har vi relansert både Bravo og Blinken som begge er fra 1950-årene. Vi skal fortsette å begeistre og hente inspirasjon fra både naturen og historien, samt fornye oss i takt med fremtidens utvikling.